نام کالا قیمت تعداد حذف
 تست های طبقه بندی شده PLC با پاسخ    
مربوط به مهارت کارور PLC درجه یک ودرجه دو
شامل حدود 1000 تست از LOGO  ، plc s7 300 ،plc s7 200


قيمت 40000ریال

 تست های طبقه بندی شده PLC با پاسیخ 	 تست های طبقه بندی شده PLC با پاسیخ
 تست های طبقه بندی شده PLC با پاسیخ
تستهای طبقه بندی شده
مهارت کارور PLC درجه یک ودو
PLC S7 200,PLC S7 300,PLC LOGO

تستهای بسار جالب وبا ارزش از PLC مقدماتی ،پیشرفته که بصورت موضوعی وطبقه بندی شده وهمراه جواب می باشدمربوط به استاندارد فنی وحرفه ای هست وتعداد پانصد سوال مهارتی برق صنعتی که.امیدوارم مفید واقع شود.