نام کالا قیمت تعداد حذف

دانلود علائم و سمبل های استاندارد طراحی الکتریکی


این مجموعه شامل  علایم موارد زیر می باشد.

سمبل های استاندارد طراحی الکتریکی

Electrical Design Standard Symbols

سمبل های مدارهای کنترل وسیم کشی الکتریکی

سمبل های سیستم های مشترک الکتریکی

سمبل های سیستم های طراحی شده الکتریکی

سمبل لاجیک الکتریکی

همراه مجموعه انحصاری سایت از تصاویر کلید ها وپریزها.و....تصاویر سیم کشی ساختمان

قيمت 5000ریال

دانلود علائم و سمبل های استاندارد طراحی الکتریکی
دانلود علائم و سمبل های استاندارد طراحی الکتریکی

دانلود علائم و سمبل های استاندارد طراحی الکتریکی

 این مجموعه شامل  علایم موارد زیر می باشد.

سمبل های استاندارد طراحی الکتریکی

Electrical Design Standard Symbols

سمبل های مدارهای کنترل وسیم کشی الکتریکی

همراه مجموعه انحصاری سایت از تصاویر کلید ها وپریزها.و....تصاویر سیم کشی ساختمان

 
فقط بعد از پرداخت آنلاین وجه ،لینک دانلود برای شما ظاهر وفعال می شود!

 

 

این خرید فقط برای حمایت ازسایت می باشد.

عزیزان برای دریافت این مجموعه ودانلود آن پا پرداخت آنلاین وجه ناچیزآن که فقط جنبه حمایت از سایت برای هزینه های هاست وجاری آن وراحتی شما با دانلود لینک مستقیم فایل هاست،امکانپذیر است!امیدواریم مورد محبت شما قرار گیریم