نام کالا قیمت تعداد حذف
20 جزوه آموزشی مفید درزمینه آموزش    PLC S7_LOGO_ PLC S5ن
همراه چندین کتاب فارسی ومرجع آموزش PLC
با داشتن این سی دی در زمینه PLC از نظر منابع تکمیل خواهید بود.
lما جهت  راحتی کاربران گرامی  در تهیه این سی دی وحذف هزینه پستی خرید سی دی ،تمام محتوی سی دی را بصورت فایل فشرده در آورده ایم وبصورت لینک دانلود قرار داده ایم!بسیار بدیهی است که تهیه این مجموعه با ارزش از طریق دانلود هم راحتتر وهم ارزانتر خواهد بود(هزینه پستی حذف شده است)
جهت خرید ابتدا با کلیک بر روی خرید آنلاین وجه مربوطه را پرداخت کرده وشماره پیگیری که به شما داده می شود را در پایین سایت درکادر کد دانلود قرارداده وارسال را بزنید تا لینک دانلود برای شما فعال شود!توجه داشته باشید که درصورتی لینک دانلود فعال می شود که پرداخت آنلاین شما موفق بوده باشد ووجه ار حساب شما کسر شده باشد.راهنمای کامل خرید قرارداده شده است.

قيمت 50000ریال

20 جزوه آموزشی مفید درزمینه آموزش    PLC S7_LOGO_ PLC S5 20 جزوه آموزشی مفید درزمینه آموزش    PLC S7_LOGO_ PLC S5
20 جزوه آموزشی مفید درزمینه آموزش    PLC S7_LOGO_ PLC S5
20 جزوه آموزشی مفید درزمینه آموزش    PLC S7_LOGO_ PLC S5
همراه جندین کتاب فارسی ومرجع آموزش plc
با داشتن این سی دی در زمینه plc از نظر منابع تکمیل خواهید بود.

20 جزوه آموزشی مفید درزمینه آموزش    PLC S7_LOGO_ PLC S5ن
همراه چندین کتاب فارسی ومرجع آموزش PLC
با داشتن این سی دی در زمینه PLC از نظر منابع تکمیل خواهید بود.
lما جهت  راحتی کاربران گرامی  در تهیه این سی دی وحذف هزینه پستی خرید سی دی ،تمام محتوی سی دی را بصورت فایل فشرده در آورده ایم وبصورت لینک دانلود قرار داده ایم!بسیار بدیهی است که تهیه این مجموعه با ارزش از طریق دانلود هم راحتتر وهم ارزانتر خواهد بود(هزینه پستی حذف شده است)
جهت خرید ابتدا با کلیک بر روی خرید آنلاین وجه مربوطه را پرداخت کرده وشماره پیگیری که به شما داده می شود را در پایین سایت درکادر کد دانلود قرارداده وارسال را بزنید تا لینک دانلود برای شما فعال شود!توجه داشته باشید که درصورتی لینک دانلود فعال می شود که پرداخت آنلاین شما موفق بوده باشد ووجه ار حساب شما کسر شده باشد.راهنمای کامل خرید قرارداده شده است.