نام کالا قیمت تعداد حذف
آموزش کاملPLC پیشرفته بصورت Power Point
  مجموعه بسیار باارزشدر زمینه آموزشپیشرفته PLC که جهت راحتی کاربران گرامی  محتوی سی دی آموزش پیشرفته PLC را بصورت سه فایل پاورپوینت  کهبصورت فشرده در آمده است  بصورت لینک دانلود قرار داده ایم!این مجموعه کاملا محتوی سی دی مذکور بوده وشما با تهیه این مجموعه ضمن صرفه جویی هزینه پستی به سادگی با وجه نصف خرید پستی آن می توانید همان مجموعه را داشته باشید!
جهت خرید ابتدا با کلیک بر روی خرید آنلاین وجه مربوطه را پرداخت کرده وشماره پیگیری که به شما داده می شود را در پایین سایت درکادر کد دانلود قرارداده وارسال را بزنید تا لینک دانلود برای شما فعال شود!توجه داشته باشید که درصورتی لینک دانلود فعال می شود که پرداخت آنلاین شما موفق بوده باشد ووجه ار حساب شما کسر شده باشد.راهنمای کامل خرید قرارداده شده است.

قيمت 60000ریال

آموزشPLC پیشرفته بصورت Power Poin آموزشPLC پیشرفته بصورت Power Poin
آموزشPLC پیشرفته بصورت Power Poin
آموزش کاملPLC پیشرفته بصورت Power Point
آموزش کاملPLC پیشرفته بصورت Power Point
  مجموعه بسیار باارزشدر زمینه آموزشپیشرفته PLC که جهت راحتی کاربران گرامی  محتوی سی دی آموزش پیشرفته PLC را بصورت سه فایل پاورپوینت  کهبصورت فشرده در آمده است  بصورت لینک دانلود قرار داده ایم!این مجموعه کاملا محتوی سی دی مذکور بوده وشما با تهیه این مجموعه ضمن صرفه جویی هزینه پستی به سادگی با وجه نصف خرید پستی آن می توانید همان مجموعه را داشته باشید!
جهت خرید ابتدا با کلیک بر روی خرید آنلاین وجه مربوطه را پرداخت کرده وشماره پیگیری که به شما داده می شود را در پایین سایت درکادر کد دانلود قرارداده وارسال را بزنید تا لینک دانلود برای شما فعال شود!توجه داشته باشید که درصورتی لینک دانلود فعال می شود که پرداخت آنلاین شما موفق بوده باشد ووجه ار حساب شما کسر شده باشد.راهنمای کامل خرید قرارداده شده است.