نام کالا قیمت تعداد حذف
پکیج باارزش نظام مهندسی برق
قيمت 50000ریال

پکیج باارزش نظام مهندسی برق پکیج باارزش نظام مهندسی برق
پکیج باارزش نظام مهندسی برق

 

پکیج باارزش نظام مهندسی برق

در صورت تمایل میتوانید مجموعه زیر را که شامل 

1-مجموعه انمیشن های آموزش مقررات نظارتی ساختمان

2- مجموعه حدود750 پرسش وپاسخ توضیحی پیرامون سطوح مختلف مهندسی برق

(مربوط به آزمونهای شرکت نفت،نیرو و...آزمون های ادواری شرکت سهامی برق)

3-شانزده دوره آزمونهای نظام مهندسی تاسیسات برق همراه پاسخنامه

4-مباحث مباحث یک ودو ودوازده وسیزده (مبحث تخصصی برق نظام مهندسی)

و مبحث پانزده مقررات ملی ساختمان