نام کالا قیمت تعداد حذف

این مقاله 51 صفحه وبا فرمت Word  (ورد 2003 )  می باشد

قیمت:4500 تومان

شما می توانید این پروژه را بصورت اینترنتی خریداری کرده وفایل
پروژه را بصورت Word دانلود نمایید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل برای شما فعال می شود!قيمت 45000ریال

   آشنايي با اصول وساختمان ژنراتورهاي سنكرون
   آشنايي با اصول وساختمان ژنراتورهاي سنكرون

ابررسانايي
كاربردهاي ابر رسانايي
 SMES چيست؟
 Superconducting Mgnetic Enrgy Storage
چگونگی انجام کار ابررسانايی
ابررساناها و ژنراتورهاي هيدروديناميك مغناطيسی
کاربرد ابررسانا در محدودسازهای جريان خطا
کاربرد ابررسانا در موتورها و ژنراتورها
کاربرد ابررسانا در ترانسفورماتورها
سيستم‌ كنترل‌ توربين‌هاي‌گازي«EGATROL»
سيستم‌هاي ASD جهت كنترل سرعت موتورهاي القايي «آسنكرون
 مشخصه گشتاور سرعت با
مُولِدهای همزمان‌هاي ژنراتورهای سنکرون (Synchronous Generator)
اندازه‌گيری پارامترهای مدل مولد همزمان
آزمون مدار باز
آزمون اتصال کوتاه

تعيين راکتانس همزمان
اثر تغييرات بار بر کار مولد همزمان تنها
كار موازی مولدها
شرايط لازم موازی كردن
روش كلی موازی كردن مولدها

مشخصه‌های بسامد – توان مولد همزمان
توان ظاهری و ضريب توان نامی

این مقاله 51 صفحه وبا فرمت Word  (ورد 2003 )  می باشد

قیمت:4500 تومان