نام کالا قیمت تعداد حذف
صفحه :36                                  فرمت:DOC (ورد 2003 )            قیمت: 3000 تومان    


فقط بعد از پرداخت آنلاین وجه ،لینک دانلود برای شما ظاهر وفعال می شود!


    جهت مشاهده توضیحات روی تصویر کلیک کنید.


قيمت 30000ریال

گزارش کار  کارآموزی  (آشنایی با تاسیسات الکتریکی)
گزارش کار  کارآموزی  (آشنایی با تاسیسات الکتریکی)
گزارش کار  کارآموزی  (آشنایی با تاسیسات الکتریکی)این گزارش کارشامل قسمت های زیر می باشد:

بخش اول : آشنایی با تاسيسات الكتريكي
بخش دوم : وسايل كنترل ساده
بخش سوم : كليدهاي مركب

بخش اول : آشنایی با تاسيسات الكتريكي
آشنايي با جريان سه فاز
جريان سه فاز در مداري كه سيم بندي القاء شونده آن (آرميچر) از سه دسته سيم پيچ جدا كه هر كدام نسبت به هم 120 درجه الكتريكي اختلاف فاز دارند تهيه مي شود.انواع اتصال در سيستم سه فاز
در سيستم سه فاز معمولاً‌ از سه نوع اتصال استفاده مي شود :
الف- اتصال ستاره
ب- اتصال مثلث
ج- اتصال مختلط
-محاسبه جريان و ولتاژ در اتصال ستاره

 

همانطور كه مي دانيم در اتصال ستاره اختلاف سطح هر فاز با سيم نول ولتاژ فازي (UP) و اختلاف سطح هر فاز با فازي ديگر ولتاژ (Ul) را تشكيل مي دهند. مقدار ولتاژ خط از مجموع دو ولتاژ فازي بدست مي آيد. به همين جهت براي بدست آوردن مقدار Ul بايد برآيند دو ولتاژ فازي را رسم و مقدار آن را محاسبه نماييم. بدين ترتيب كه يكي از بردارها را در امتداد و به اندازه خودش رسم كرده و سپس بردار را با بردار پهلويش رسم مي كنيم. رابطه روبرو برقرار است :
اما جرياني كه از هر كلاف عبور مي كند همان جريان خط مي باشد. يعني در اتصال ستاره جريان خط مساوي جريان فاز است .             IL=IP
-محاسبه جريان و ولتاژ در اتصال مثلث
در اين روش كلافهاي مصرف كننده يا مولد به شكل مثلث قرار مي گيرند. همانطور كه مي دانيم ولتاژ خط UL در اتصال مثلث همان ولتاژي است كه در دو سر كلاف قرار دارد يعني در اتصال مثلث ولتاژ خط برابر با ولتاژ فاز است :              UL = UP
اما جرياني كه از هر خط مي گذرد مجموع برداري جريان دو كلاف بعدي است. پس جريان هر خط 73/1 برابر جريان هر فاز است :             
-اتصال مختلط تركيبي از اتصالهاي ستاره و مثلث مي باشد

.

36 صفحه             فرمت:DOC (ورد 2003 )

فایل Word این گزارش کار را میتوانید بصورت اینترنتی وبا کارت های عضو شتاب خریداری نمایید.در زمان کوتاهی فایل ورد را در ایمیل خود دریافت نمایید

قیمت :3000 تومان

راهنمای کامل خرید فایل

فقط بعد از پرداخت آنلاین وجه ،لینک دانلود برای شما ظاهر وفعال می شود!