نام کالا قیمت تعداد حذف
آموزش تضمینی
الکترونیک

قيمت 70000ریال

آموزش تضمینی الکترونیک آموزش تضمینی الکترونیک
آموزش تضمینی الکترونیک

آموزش کاربردی الکترونیک

 

آموزش تضمینی الکترونیک پایه

اکثر دانشجویان وهنرجویان رشته های الکترونیک وبرق در زمینه استفاده کاربردی وارضاء کننده متون وکتب دچار مشکل هستند لذا بدست آوردن منبعی که اصول اولیه وپایه الکترونیک نظیر شناخت درست قطعات ،نحوه استفاده عملی از آنها ،چگونگی تفکیک ،شناخت وتست وبکارگیری درست آنها را آموزش دهد یکی از دغدغه ها وخواست های عمومی آنها می باشد.در این پست سی دی آموزشی که توسط دوستان شما در سایت plcforall.comتهیه وگردآوری شده خدمت عزیزان علاقه مند معرفی میشه !در این سی دی سعی شده اکثر نیازهای اولیه هنرجویان ودانشجویان عزیز در این زمینه وبا دیدگاه آموزش کاربردی پاسخ داده بشه.امیدواریم مورد توجه قرار بگیره