نام کالا قیمت تعداد حذف
3dvd-  کتاب های مهندسی برق 1200کتاب

قيمت 120000ریال

 مجموعه کتاب های مهندسی برق 1200کتاب ورفرنس برق  مجموعه کتاب های مهندسی برق 1200کتاب ورفرنس برق
 مجموعه کتاب های مهندسی برق 1200کتاب ورفرنس برق

مجموعه کتاب های مهندسی برق
1200کتاب ورفرنس برق
مجموعه بی نظیر که توسط یکی از مدیران سایتهای برقی مقیم خارج با سرورهای پرقدرت وسرعت بالا گرداوری شده شامل حدود 1200کتاب ومنبع مهم وبارزش رشته های برق می باشد با اطمینان این مجموعه یکی از نیازهای اصلی دانشجویان وعلاقه مندان امر تحقیق وپژوهش خصوصا اساتید فعال واهل تحقیق دانشگاه خواهد بود
ارزش ریالی واقعی این مجموعه بیش از 40میلیون تومان می باشد

لیست تعدادی از کتابها در زیر قابل مشاهده است در صورت تمایل جهت مشاهده لیست کامل فایل فشرده زیر را دانلود نمایید.

http://www.plcforall.ir/p219