نام کالا قیمت تعداد حذف
بسته آموزشی برق صنعتی درجه دو
قيمت 80000ریال

بسته آموزشی برق صنعتی درجه دو بسته آموزشی برق صنعتی درجه دو
بسته آموزشی برق صنعتی درجه دو

بسته آموزشی برق صنعتی درجه دو


این مجموعه شامل قسمت های مختلفی میباشد

که سعی شده حداکثر موارد از سرفصل های استاندارد

مهارتی برق صنعتی شامل مباحث تئوری وعملی را در بر گیرد ،مجموعه با ارزشی که مطمئنا مورداستفاده عزیزان هنراموز ومربیان فنی وحرفه ای

وکاردانش،هنرجویان گرامی جهت تقویت بنیه علمی وآمادگی جهت آزمون مهارتی ،دانشجویان عزیز جهت استفاده از منابع وفیلم وآموزشی مدار

فرمان آن (با توجه به آموزش ناکافی دانشگاه)که بصورت ویدیویی اکثر مدارات فرمان را در یک کارگاه مجهز آموزش می دهد والبته افراد علاقه مند دیگر که با یادگیری این مهارت هدف ایجاد کار وپیشه را دارند ،قرار خواهد گرفت

قسمتهای مختلف این مجموعه شامل موارد زیر میباشد.

1- فیلم آموزشی مدار فرمان (آموزش ویدیویی اکثر مدارات فرمان همراه آزمایش)

2-منابع آموزشی برق صنعتی وفایل های فلش مدارات فرمان وقدرت

3-نرم افزار شبیه ساز مدار فرمان وقدرت که بوسیله آن میتوان در طراحی وآزمایش مدارات فرمان وقدرت استفاده کرد نرم افزار کارامدکه بصورت خوداموز نقش موثری در آموزش ویاددهی میتواند داشته باشد.

4-مباحث دسته بندی شده بصورت سوال وجواب جهت آمادگی در آزمون

5-حدود هزار نمونه سوال مهارتی که بیشتر آنها با پاسخ میباشد

6-آموزش پاور پوینت رله های قابل برنامه ریزی که جزئ سر فصل های آموزشی مهارت برق صنعتی قرار گرفته است