نام کالا قیمت تعداد حذف
نرم افزارDigsilent همراه با آموزش ویدیویی وراهنمای کامل فارسی
قيمت 80000ریال

 نرم افزارDigsilent همراه با آموزش ویدیویی وراهنمای کامل فارسی  نرم افزارDigsilent همراه با آموزش ویدیویی وراهنمای کامل فارسی
 نرم افزارDigsilent همراه با آموزش ویدیویی وراهنمای کامل فارسی

در این پست نرم افزار با ارزش طراحی خطوط قدرت 

Digsilent  powerfactory 13.2

که همراه با فیلم آموزشی طرز کار وانجام مثال در محیط نرم افزار میباشد را با مجموعه راهنمای کامل فارسی آن می توانی با قیمت مناسب تهیه کنید مطمئن باشید قیمت ذکر شده کمتر از هزینه خود نرم افزار بدون فیلم آموزشی وفایل های راهنمای فارسی خواهد بود.