نام کالا قیمت تعداد حذف

چکیده:

فن آوری انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق به مصرف کننده نهایی یکی از فن آوری های رو به رشد در دنیاست!بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز برای استفاده و بکارگیری این فن آوری در سطح شبکه برق مطالعاتی انجام داده وبرخی از آنها اقدام به نصب آن نیز کرده اند.

ازاین رو در این پروژه ابتدا اقدام به معرفی و کلیات فنی این فن آوری شده  سپس مزایا ،کاربردها ومشکلات آن ذکر می شود! با توجه به اینکه شناخت تولید کنندگان وعرضه کنندگان این فن آوری برای کشور اهمیت فراوانی دارد ،مشخصات کلیه عرضه کنندگان وتجهیزات آن بیان می شود!در ادامه هزینه خرید وانتقال این فن آوری به کشور بررسی شده سپس منابع مورد نیاز برای انتقال وانطباق آن در کشور بیان می شود .در نهایت طول عمر این فن آوری و زمان استفاده موثر آن بررسی شده است! این پروژه 152 صفحه می باشد وبا فرمت PDF


قيمت 70000ریال

پروژه کاربرد PLC در خطوط انتقال
پروژه کاربرد PLC در خطوط انتقال

جهت خرید ابتدا با کلیک بر روی خرید آنلاین وجه مربوطه را پرداخت کرده وشماره پیگیری که به شما داده می شود را در پایین سایت درکادر کد دانلود قرارداده وارسال را بزنید تا لینک دانلود برای شما فعال شود!توجه داشته باشید که درصورتی لینک دانلود فعال می شود که پرداخت آنلاین شما موفق بوده باشد ووجه ار حساب شما کسر شده باشد.راهنمای کامل خرید قرارداده شده است.