نام کالا قیمت تعداد حذف
سی دی آموزشی برق ساختمان درجه یک(یک دی وی دی ویک سی دی)
قيمت 90000ریال

سی دی آموزشی برق ساختمان درجه یک(یک دی وی دی ویک سی دی) سی دی آموزشی برق ساختمان درجه یک(یک دی وی دی ویک سی دی)
سی دی آموزشی برق ساختمان درجه یک(یک دی وی دی ویک سی دی)
 

فیلم های آموزشی قسمت های تخصصی مهارت برق ساختمان درجه یک

آموزش ویدیویی سیستم درب اتوماتیک

آموزش ویدیویی سیستم درب اتوماتیک

آموزش ویدیویی سیستم تلفن سانترال 

سوالات طبقه بندی شده همراه پاسخ

آموزش پاورپوینت رله های قابل برنامه ریزی

*چندین سری نمونه سوالات آزمون مهارتی برق ساختمان درجه یک

*همراه سی دی آخرین تغییرات منابع وکتب درسی کاردانش وفنی وحرفه ای برق