نام کالا قیمت تعداد حذف
دانلود آز ماشین2 همراه پاسخ کامل آزمایشات (آزمایبشگاه ماشین های الکتریکی 2 )

جزوه حاظر که آزمایشگاه ماشین دو میباشد یکی از کاملترین جزواتی است که همراه پاسخ تشریحی آزمایشات دیده ام برخی از آزمای های آن در زیر ذکر شده است.
1-زمایش مدار باز ترانسفورماتور (OCT)
هدف آزمايش:  تعيين پارامترهاي مربوط به هسته
2-آزمایش اتصال کوتاه (SCT)
هدف آزمایش: تعیین پارامترهای سیم پیچی ترانس (X_eq  ,R_eq)
3-تعیین گروه ترانس های سه فاز
4-آزمایش بی باری موتور القایی
هدف آزمایش: تعیین پارامترهای مدار معادل موتور القایی
5-آزمایش بارداری موتور القایی ( رتور رینگی) 
هدف: تعیین تلفات و راندمان موتور
6-زمایش موتور القایی رتور سیم پیچی شده ( رتور رینگی)
هدف آزمایش: 
    آشنایی با موتور القایی سه فاز رتور سیم پیچی شده 
    آشنایی با جریان تحریک- سرعت سنکرون و لغزش در یک موتور بدون بار
    مشاهده اثر گردش میدان و اثر افزایش سرعت رتور بر ولتاژ القا شده در رتور بون بار 
 

قيمت 40000ریال

دانلود جزوه آز ماشین2 همراه پاسخ کامل آزمایشات (آزمایبشگاه ماشین های الکتریکی 2 )
دانلود جزوه آز ماشین2 همراه پاسخ کامل آزمایشات (آزمایبشگاه ماشین های الکتریکی 2 )
دانلود آز ماشین2 همراه پاسخ کامل آزمایشات (آزمایبشگاه ماشین های الکتریکی 2 )

جزوه حاظر که آزمایشگاه ماشین دو میباشد یکی از کاملترین جزواتی است که همراه پاسخ تشریحی آزمایشات دیده ام برخی از آزمای های آن در زیر ذکر شده است.
1-زمایش مدار باز ترانسفورماتور (OCT)
هدف آزمايش:  تعيين پارامترهاي مربوط به هسته
2-آزمایش اتصال کوتاه (SCT)
هدف آزمایش: تعیین پارامترهای سیم پیچی ترانس (X_eq  ,R_eq)
3-تعیین گروه ترانس های سه فاز
4-آزمایش بی باری موتور القایی
هدف آزمایش: تعیین پارامترهای مدار معادل موتور القایی
5-آزمایش بارداری موتور القایی ( رتور رینگی) 
هدف: تعیین تلفات و راندمان موتور
6-زمایش موتور القایی رتور سیم پیچی شده ( رتور رینگی)
هدف آزمایش: 
    آشنایی با موتور القایی سه فاز رتور سیم پیچی شده 
    آشنایی با جریان تحریک- سرعت سنکرون و لغزش در یک موتور بدون بار
    مشاهده اثر گردش میدان و اثر افزایش سرعت رتور بر ولتاژ القا شده در رتور بون بار 

این جزوه شامل 9 آزمایش همراه پاسخ کامل ودر36 صفحه میباشد.

 

 
فقط بعد از پرداخت آنلاین وجه ،لینک دانلود برای شما ظاهر وفعال می شود!

 

 

این خرید فقط برای حمایت ازسایت می باشد.

عزیزان برای دریافت این مجموعه ودانلود آن پا پرداخت آنلاین وجه ناچیزآن که فقط جنبه حمایت از سایت برای هزینه های هاست وجاری آن وراحتی شما با دانلود لینک مستقیم فایل هاست،امکانپذیر است!امیدواریم مورد محبت شما قرار گیریم