نام کالا قیمت تعداد حذف
3dvd-  کتاب های مهندسی برق 1200کتاب

قيمت 120,000ریال

 مجموعه کتاب های مهندسی برق 1200کتاب ورفرنس برق مجموعه کتاب های مهندسی برق 1200کتاب ورفرنس برق
 مجموعه کتاب های مهندسی برق 1200کتاب ورفرنس برق
2dvd - استاندارد های صنعت برق ایران
قيمت 100,000ریال

 استاندارد های صنعت برق ایران استاندارد های صنعت برق ایران
 استاندارد های صنعت برق ایران
فیلم آشنایی کار با خط گرم
قيمت 50,000ریال

فیلم آشنایی کار با خط گرم فیلم آشنایی کار با خط گرم
فیلم آشنایی کار با خط گرم
 آموزش کامل  LAB VIEW بصورت فلش  همراه مثال (فیلم آموزشی)
قيمت 50,000ریال

 آموزش کامل LAB VIEW بصورت فلش همراه مثال (فیلم آموزشی) آموزش کامل LAB VIEW بصورت فلش همراه مثال (فیلم آموزشی)
 آموزش کامل LAB VIEW بصورت فلش همراه مثال (فیلم آموزشی)
آشنایی با کاربرد PLC در صنعت  وکنترل صنعتی
قيمت 80,000ریال

آشنایی با کاربرد PLC در صنعت وکنترل صنعتی آشنایی با کاربرد PLC در صنعت وکنترل صنعتی
آشنایی با کاربرد PLC در صنعت وکنترل صنعتی
 فیلم آموزش عملی  سیستم  دوربین مداربسته
قيمت 40,000ریال

 فیلم آموزش عملی سیستم دوربین مداربسته فیلم آموزش عملی سیستم دوربین مداربسته
 فیلم آموزش عملی سیستم دوربین مداربسته
فیلم آموزش عملی
 سیستم
 دوربین مداربسته

قيمت 40,000ریال

 آموزش کاربردی سیستم درب اتوماتیک بصورت ویدیویی آموزش کاربردی سیستم درب اتوماتیک بصورت ویدیویی
 آموزش کاربردی سیستم درب اتوماتیک بصورت ویدیویی