نام کالا قیمت تعداد حذف
 تست های طبقه بندی شده PLC با پاسخ    
مربوط به مهارت کارور PLC درجه یک ودرجه دو
شامل حدود 1000 تست از LOGO  ، plc s7 300 ،plc s7 200


قيمت 40000ریال

 تست های طبقه بندی شده PLC با پاسیخ 	 تست های طبقه بندی شده PLC با پاسیخ
 تست های طبقه بندی شده PLC با پاسیخ