نام کالا قیمت تعداد حذف
آموزش کاملPLC پیشرفته بصورت Power Point
  مجموعه بسیار باارزشدر زمینه آموزشپیشرفته PLC که جهت راحتی کاربران گرامی  محتوی سی دی آموزش پیشرفته PLC را بصورت سه فایل پاورپوینت  کهبصورت فشرده در آمده است  بصورت لینک دانلود قرار داده ایم!این مجموعه کاملا محتوی سی دی مذکور بوده وشما با تهیه این مجموعه ضمن صرفه جویی هزینه پستی به سادگی با وجه نصف خرید پستی آن می توانید همان مجموعه را داشته باشید!
جهت خرید ابتدا با کلیک بر روی خرید آنلاین وجه مربوطه را پرداخت کرده وشماره پیگیری که به شما داده می شود را در پایین سایت درکادر کد دانلود قرارداده وارسال را بزنید تا لینک دانلود برای شما فعال شود!توجه داشته باشید که درصورتی لینک دانلود فعال می شود که پرداخت آنلاین شما موفق بوده باشد ووجه ار حساب شما کسر شده باشد.راهنمای کامل خرید قرارداده شده است.

قيمت 60000ریال

آموزشPLC پیشرفته بصورت Power Poin آموزشPLC پیشرفته بصورت Power Poin
آموزشPLC پیشرفته بصورت Power Poin
20 جزوه آموزشی مفید درزمینه آموزش    PLC S7_LOGO_ PLC S5ن
همراه چندین کتاب فارسی ومرجع آموزش PLC
با داشتن این سی دی در زمینه PLC از نظر منابع تکمیل خواهید بود.
lما جهت  راحتی کاربران گرامی  در تهیه این سی دی وحذف هزینه پستی خرید سی دی ،تمام محتوی سی دی را بصورت فایل فشرده در آورده ایم وبصورت لینک دانلود قرار داده ایم!بسیار بدیهی است که تهیه این مجموعه با ارزش از طریق دانلود هم راحتتر وهم ارزانتر خواهد بود(هزینه پستی حذف شده است)
جهت خرید ابتدا با کلیک بر روی خرید آنلاین وجه مربوطه را پرداخت کرده وشماره پیگیری که به شما داده می شود را در پایین سایت درکادر کد دانلود قرارداده وارسال را بزنید تا لینک دانلود برای شما فعال شود!توجه داشته باشید که درصورتی لینک دانلود فعال می شود که پرداخت آنلاین شما موفق بوده باشد ووجه ار حساب شما کسر شده باشد.راهنمای کامل خرید قرارداده شده است.

قيمت 50000ریال

20 جزوه آموزشی مفید درزمینه آموزش    PLC S7_LOGO_ PLC S5 20 جزوه آموزشی مفید درزمینه آموزش    PLC S7_LOGO_ PLC S5
20 جزوه آموزشی مفید درزمینه آموزش    PLC S7_LOGO_ PLC S5
تصاویر وفلش آموزشی جهت آموزش کامل نرم افزار PLC Simatic manager

ا جهت  راحتی کاربران گرامی  در تهیه این سی دی وحذف هزینه پستی خرید سی دی ،تمام محتوی سی دی را بصورت فایل فشرده در آورده ایم وبصورت لینک دانلود قرار داده ایم!بسیار بدیهی است که تهیه این مجموعه با ارزش از طریق دانلود هم راحتتر وهم ارزانتر خواهد بود(هزینه پستی حذف شده است)
جهت خرید ابتدا با کلیک بر روی خرید آنلاین وجه مربوطه را پرداخت کرده وشماره پیگیری که به شما داده می شود را در پایین سایت درکادر کد دانلود قرارداده وارسال را بزنید تا لینک دانلود برای شما فعال شود!توجه داشته باشید که درصورتی لینک دانلود فعال می شود که پرداخت آنلاین شما موفق بوده باشد ووجه ار حساب شما کسر شده باشد.راهنمای کامل خرید قرارداده شده است.

قيمت 50000ریال

تصاویر وفلش آموزشی جهت آموزش کامل نرم افزار PLC Simatic manager
تصاویر وفلش آموزشی جهت آموزش کامل نرم افزار PLC Simatic manager
3CD-نرم افزار-آموزش-پروژه ها
قيمت 110000ریال

نرم افزار وآموزش LOGO! Soft ComfortV7.0 نرم افزار وآموزش LOGO! Soft ComfortV7.0
نرم افزار وآموزش LOGO! Soft ComfortV7.0
 نرم افزار PLC Step 5 ForWindows
 آ همراه  سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها
قيمت 110000ریال

 نرم افزار PLC Step 5 ForWindows  آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها  نرم افزار PLC Step 5 ForWindows  آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها
 نرم افزار PLC Step 5 ForWindows  آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها